Naše služby

Služby pro města a obce

S obecním či městským úřadem lze dohodnout pravidelné zajišťování údržby

 • Vysekávání okolí cest, silnic
 • Údržby hřbitovů
 • Posyp chodníků v zimním období
 • Odklízení sněhu z chodníků
 • Vysekávání turistických tras a parků
 • Údržba a opravy a natírání atrakcí dětských hřišť
 • Údržba, sekání sportovních hřišť
 • Údržba zeleně parků, kácení stromů
 • Čištění okapů budov
 • Údržba sportovišť, tenisových kurtů
 • Odstraňování sněhu ze střech budov
 • Úklid listí, psích extrementů, likvidace černých skládek
 • Výsadba, pravidelná údržba i zálivka okrasných záhonů